Aktualizace webových stránek

17.05.2017 00:32

Opět proběhla velká aktualizace stránek - doplnění akcí na sezónu 2017 a položek ve fotogalerii, detašovaně také byla založena  stránka na facebooku na které fudou publikovány další informace o dění ve skupině - směrodatné ale zůstávají webové stránky skupiny, které doufejme nezaniknou přesunem dění na FB.