Jakub Jelnický z Chvalkovic

Jakub Jelnický z Chvalkovic

Hlava rodu Jelnických sezením na Chvalkovicích a Kašově. Zámožný zeman spravující menší enklávu na severovýchodě Českého království tvořenou rodovou tvrzí Chvalkovice, vesnicemi Střeziměřice, Krabčice, Svinišťany a poplužním dvorem Kašov. Mezi přáteli bývá důvěrně oslovován jako Carl a  sousedi jej znají jako bodrého, smířlivého chlapíka a dobrého společníka ať už v bitevní vřavě či při číši vína na hostinách. Zvěsti o něm ovšem říkají, že i přes svou mírnou povahu je skvělý šermíř a zkušený intrikán a znepřátelit si jej je velmi nemoudré. Šeptanda také říká, že je též proutník, nemrava a zarytý pohan. To však co nejdůrazněji popírá a každý, koho při podobných řečech přistihne bývá  krutě potrestán nebo později zmizí za záhadných okolností ...