Jan ze Zátluk

Jan ze Zátluk

Druhorozený syn Oldřicha ze Zátluk. Poté co se rodové tvrze ujal jeho starší bratr Půta ze Zátluk se rozhodl, že se stane potulným rytířem a zkusí své štěstí ve světě. Sloužil v posádkách různých hradních pánů a v několika družinách zemanů. Nesčetněkráte také nastoupil do bojů pod stříbrným jelenem korouhve selagské, jejímž se stal dokonce na několik let kapitánem. S kopím a mečem obrněn ocelí a vírou stojí vždy v prvních liniích.

Kvasiny 2018