Pívoňka

Pívoňka

Vládkyně černé kuchyně, která i přes svůj malý vzrůst dokáže rozehnat pranici mezi vojáky účiněji než řev jejich pána.