Vilém z Drnholce a Rychmberka

Vilém z Drnholce a Rychmberka

Nejstarší syn Heřmana z Drnholce, zakladatele osady a hradu Rychnov pod Orlickými horami, získal postupně nová území v Orlických horách a to panství Rychmberské, kde založil hrad, a Skuhrovské s hradem Skuhrov a Solnice. Sňatkem s Karolínou Talackovnou ze Solnice získal i dvůr v Kvasinách a Ještěticích. S Jakubem Jelnickým z Chvalkovic se seznámil při křížové výpravě do pohanského Pruska, kde si navzájem mnohokrát zachránili život a vzniklo tak pevné spojenectví obou pánů.